www.misgeret.co.il www.misgeret.co.il
« איכות הדפסה טובה, מתיחה נכונה ויציבה של הקנבס על המסגרת. ארי ... » קרא עוד
דוד לסלו סקלי - צילומים מארץ ישראל הישנה

צילומי המהנדס דוד לסלו סקלי ז«ל 1909-1996

מהנדס דוד סקלי היגיע לארץ בתחילת שנות השלושים של המאה שעברה. הוא בא סמוך לסיום לימודיו כאשר האנטישמיות כבר חגגה בארץ מוצאו הונגריה.
כאומן בנישמתו וצלם חובב הוא תיעד את שראו עיניו בארץ ישראל במשך כל השנים.
באתר זה יש מבחר מצילומיו.

כמהנדס גשרים ובניין עבד בין השאר בבניין נמל תל אביב, כמהנדס הנמל.
את גשר אלנבי בנה וגם צילם. כך גם עם בית הדר - הבית הראשון בארץ שנבנה על שלד מפלדה.

כנרת
כנרת

בנוסף בנה וגם תיעד את כביש כפר עציון, שבו החביא שדה תעופה לשעת חירום.
הוא תיעד את מלחמת העצמאות במקומות שבהם שירת כמהנדס ביצורים.
לאחר קום המדינה המשיך לתעד את עבודותיו כמהנדס המים של עיריית ירושלים.
צילומיו הם לא רק תעוד - כאומן בנישמתו יש לצילומים ערך אסתטי רב.
ובנוסף היה לדוד סקלי סוד נוסף - הוא צייר בצבעי מים ציורים נפלאים. הציורים מוצגים גם הם באתר מסגרת באתר נפרד.
/http://my.misgeret.co.il/lacikam

מילים קשורות:
מילים קשורות לתחום שלי: צילום, צילומים, תמונות, צילום נוף, צילום פרחים, ארץ ישראל הישנה