www.misgeret.co.il www.misgeret.co.il
« מהיר,יעיל,מוצלח ... » קרא עוד
אורלי שטטינר - צילום טבע ורחוב

אורלי שטטינר | צילום של פיסות נוף וחיים | טבע, רחוב, אמונה

באתר זה ריכזתי חלק מצילומיי מהשנים האחרונות, במטרה לחשוף אותן לקהל פוטנציאלי שיתחבר ליופי הטמון בהם, וירצה לקחת אותם איתו לביתו או למשרדו, להפוך אותם לחלק מסביבתו.
צילומים רבים הם- מה שקרוי- צילומי אווירה, המשרים רוגע, יופי, אושר וחופש.

צילומי מים וזרימה
צילומי מים וזרימה

בצילומיי אני משתמשת ברגע הנתון, בו אני נפגשת עם מסגרות הנוף (הטבעי או האורבני)- «רגע ההתרחשות«- כמוקד ראשי של השראה. אינני עוסקת בבימוי סצנות של הוויה חדשה או בעיבוד התמונה המצולמת, ואינני יוצרת תהליך ממושך של מעקב ומחקר אחר מושאי הצילום. ההפך הוא הנכון- אני נותנת את מלוא הכבוד לטבע ולמציאות האמיתית כפי שהם ובוחרת בקפידה את מסגרת העבודה המתעתדת להיות מונצחת וקיימת.
יחד עם זאת, אני מעדיפה תמיד מקטעי נוף שיש בהם משהו נוסף מעבר לנוכחות עצמה, ערך מוסף של גורמים היוצרים את הדרמה הכפולה שלהם. אמירי עצים שדרכם משתקפים השמיים, צלליות של ענפים המתמזגים ברקע מעורפל ועלום, מימיו של נחל המשקפים את מראות הרקיע. במיוחד מדברים אל ליבי ועיני אובייקטים המעידים על תהליך, על שלבי חיים, על שינוי והמרה, על הוויה והתפוגגות.
אני אוהבת לקחת חלק ולתעד אירועים דתיים פולחניים, בהם באה לידי ביטוי תחושת התעלות, אמונה אדירה ואור עליון השפוך על פני המאמינים.
מראות הרחוב וסצנות נבחרות של חיים בקרבו מהווים נדבך מרכזי בעבודתי. בערים מרכזיות (תל אביב, לונדון, ניו יורק) אני מרבה לצלם השתקפויות של בובות מתוך חלונות ראווה המתמזגות באופן כליל עם בבואות נופי המבנים המצויים ממולן. עקרון הטשטוש וההמרה פועלים גם כאן ביתר שאת. משמעות ההתמזגות שונה כאן ויש בה התייחסות לגודלן של הדמויות האנושיות המדומות המתחברות אל הבתים הגדולים מהחיים, יצירה של מעין תיאטרון חי מצולם מרתק.

מילים קשורות:
צילום, צילומים, תמונות, צילום נוף, צילום טבע, חלונות ראווה, השתקפויות, טקסים דתיים, פולחנים, אור, פיסות חיים, מסעות, צילום דיוקנאות.